กล้องวงจรปิด อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ผู้ประกอบการต้องมี!

Share

Loading

dinion_bullet_982x320_homepage_w982

กล้องวงจรปิดถือเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะห้างร้านสถานประกอบการต่าง ๆ กล้องวงจรปิดถือเป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในด้านการป้องกันทรัพย์สินและบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ เมื่อเกิดเหตุไม่พึ่งประสงค์ขึ้น กล้องวงจรปิดก็ยังมีส่วนสำคัญในการระบุตัวคนร้าย ทำให้สามารถคลี่คลายคดีต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยถือเป็นหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการบ่งบอกรูปพรรณเพื่อจับตัวคนผิดมา ลงโทษ

WARNING-CCTV-IN-OPERATION-SIGN-9067

ความจำเป็นที่สถานประกอบการควรจะติดตั้งกล้องวงจรปิด

1. กล้องวงจรปิดสามารถช่วยลดอัตราการโจรกรรมได้ การติดตั้งกล้องวงจรปิดถือเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผลทางด้านจิตวิทยา ดังจะพบว่าในสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรม มักจะมีการติดป้ายเขียนเอาไว้ว่า “มีการบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด” ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมได้

2. ภาพจากกล้องวงจารปิดเป็นข้อมูลสำคัญในการติดตามคนร้าย ถึงแม้จะเกิดการโจรกรรมขึ้น ผู้ประกอบการยัง สามารถทราบข้อมูลคนร้ายได้จากภาพที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด และภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็ถือเป็นหลักฐาน ที่สำคัญอันจะนำไปสู่การคลี่คลายคดี

3. กล้องวงจรปิดจะช่วยให้การบริหารกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการพนักงานให้ทำงานได้ตรงตามเป้าหมาย และหากพบปัญหาในการทำงาน เช่น การหลบเลี่ยงไม่ทำงาน การลักขโมย หรือมีปัญหากับลูกค้า รวมทั้งอุบัติเหตุต่างๆ ผู้ประกอบการก็สามารถจะนำข้อมูลที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด มาย้อนดู เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นธรรม โดยผู้กระทำผิดจะไม่สามารถโต้แย้งได้ เนื่องจากมีการบันทึกภาพและเสียงที่เป็นหลักฐานชั้นดี

4. ช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะกล้องวงจรปิดสามารถทำงานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ กล้องวงจรปิดสามารถกวาดตามองได้กว้างและหลายมุมมอง ทำให้ง่ายต่อการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงหรือจุดอับสายตา ซึ่งทำให้สามารถส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุได้อย่างทันเหตุการณ์

iphone-app-cctv-dvr-video-playback

5. กล้องวงจรปิดถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและดำเนินการในตอนแรก แต่ในระยะยาวถือว่าคุ้มค่าและประหยัดทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังสามารถดูภาพวงจรปิดได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันมีการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิดเข้ากับอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดูแลสถานประกอบการของตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านคอมพิวเตอร์แม้จะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตาม

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
www.cctv.co.th
www.degraafsystems.com
www.techprosecurity.com
www.mysecuritysign.com
www.cctvcamerapros.com
www.bosch.com
www.integratesoft.com