สตช. จัดสัมมนานายตำรวจฝ่ายสืบสวนทั่วประเทศ

Share

Loading

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ Security Systems Magazine จัดงานสัมมนานายตำรวจฝ่ายสืบสวนทั่วประเทศ ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง จังหวัดนครปฐม

งานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งตบเท้าเข้าร่วมนำเสนอเผยแพร่นวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่องานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่โดยผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย Avantgarde, Firetide, Inspire Comm-Radwin, U Supply-Dahua, Widen, Interlink

ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาเผยแพร่ล้วนแล้วแต่เป็น เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดรับกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเป็นอย่างดี