Technology for Security Project (เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับโครงการระบบรักษาความปลอดภัย)

Share

ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย หลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงว่าสิ่งที่เคยเห็นในภาพยนตร์แนวสายลับ จารกรรม หรือสืบสวนสอบสวน จะมีอยู่จริง
ในปัจจุบัน โดยในฉบับนี้เราจะมาให้แนวคิดในการกำหนดลักษณะของเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบคร่าวๆ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงการแต่ละประเภท ดังนี้

 

 

เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับบ้าน ห้องพัก คอนโดและที่อยู่อาศัยทั่วไป ด้วยระบบการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Internet Broadband หรือ Mobile 3G/4G ที่มีขนาดความจุ (Bandwidth) และความเร็ว (Speed) ที่ดีขึ้น ราคาสมเหตุสมผลมากขึ้น ทำให้เราสามารถที่จะติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยเบื้องต้น (Entry Level) พร้อมทั้งสามารถเฝ้าดู (Monitor) หรือให้มีการแจ้งเตือน (Alarm Alert) มายังอุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์พกพา (Smart Phone, Tablet, Computer) ในกรณีที่เกิดเหตุผิดปกติที่ได้มีการกำหนดไว้ได้ทันที เทคโนโลยีความปลอดภัยเบื้องต้น (Entry Level)ประกอบด้วย

1.) ระบบ CCTV ทั้ง IP และ Analog Camera ในปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Router หรือ Modem ของผู้ให้บริการ Internet อีกทั้งยังมี คุณสมบัติ
พิเศษ (Feature) บางอย่าง เช่น
- Wireless/Wifi Camera กล้อง CCTV ชนิดไร้สาย
- Motion Detection ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อไม่มีใครอยู่ และเมื่อมีความเคลื่อนไหวในบริเวณหรือระยะที่กล้องจับภาพอยู่ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์
สื่อสารคอมพิวเตอร์พกพา (Smart Phone, tablet, Computer) ที่กำหนดไว้เพื่อ remote เข้ามาดูภาพจากกล้อง
- บันทึกภาพบน SD Card, DVR เครื่องบันทึก หรือบน Cloud ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่านซึ่งการบันทึกบน SD Card และเครื่องบันทึก DVR จะอยู่ในที่พักอาศัย แต่การบันทึกบน Cloud จะถูกเก็บไว้บน Server ของผู้ให้บริการ

2.) ระบบ Burglar Alarm เป็นระบบตรวจจับการบุกรุก เมื่อตรวจพบก็จะส่งสัญญาณไปยังเจ้าของบ้าน หรือผู้ให้บริการ (Alarm Monitoring) ผ่านระบบโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ Router หรือ Modem ของผู้ใช้บริการ Internet โดยมีส่วนประกอบของระบบ เช่น

 

-Controller & Keypad ชุดควบคุม และแป้นกดรหัส เพื่อสั่งการปิด-เปิดระบบ
-Sensor ชุดอุปกรณ์ตรวจจับชนิดติดตั้งที่กรอบประตู/หน้าต่าง
-Motion Detection ตรวจจับความเคลื่อนไหว
-External I/O สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ เช่น ต่อกับไซเรนเพื่อส่งเสียงแจ้งเตือน หรือต่อกับไฟฟ้าแสงสว่างเมื่อมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวจะทำการเปิด
ไฟแสงสว่างในจุดที่กำหนดได้
3.) ชุด Video Door Phone ติดตั้งที่ประตูด้านหน้า เมื่อมีผู้มาเยือนแล้วกดปุ่ม (เสมือนกดออด) จากนั้นก็ดูภาพที่ Video Door Phone เพื่อตรวจสอบแล้วจึงทำการปลดล็อก
ประตู

เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารหรือสำนักงาน ด้วยรูปแบบของโครงการประเภทนี้ จะมีความแตกต่างจากที่อยู่อาศัย เทคโนโลยีความปลอดภัยจะเป็นระดับที่ Advance มากขึ้น จะมีองค์ประกอบหลักดังนี้

1.) ห้องควบคุม หรือศูนย์รักษาความปลอดภัย (Control Room/Security Center) มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและเฝ้าดูความผิดปกติจากระบบความปลอดภัย

2.) ระบบ CCTV ทั้ง IP และ Analog Camera ติดตั้งในทุกพื้นที่ ตั้งแต่ทางเข้า-ออก ทั้งคนและพาหนะพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ส่วนกลาง ในลิฟท์โดยสารและขนของ พร้อมระบบการบันทึกภาพ

3.) ระบบบริหารการจอดรถ (Parking Management) สามารถออกแบบเป็นระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่เลยหรือจะเป็นแบบมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รวมถึงจะให้คิดคำนวณค่าบริการ

4.) ระบบตรวจสอบการเข้า-ออก อาคาร (Access Control System) สามารถกำหนดลำดับชั้นการ เข้า-ออกอาคาร หรือเป็นพื้นที่ หรือกำหนดเวลาการเข้า-ออก ด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น Card Reader สามารถเลือกประเภทบัตรได้, Finger Scan การสแกนลายนิ้วมือ, IRIS Scan การสแกนม่านตา, Facial Scan การสแกนใบหน้า, Palm Vein Scan การสแกนเส้นเลือดดำที่ฝ่ามือ

5.) ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิง (Fire Alarm/Fire Suppression) สามารถกำหนดโซนการตรวจจับด้วย Sensor ประเภทต่างๆ ได้ เพื่อให้การควบคุมระบบดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

6.) ระบบเดินตรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Patrol Guard) ในกรณีที่อาคารมีพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือในช่วงนอกเวลาทำการ อาจจะมีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่เดินตรวจตราโดยใช้เทคโนโลยี เช่น Guard Tour และ Mobile Application

 

เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด โครงการประเภทนี้ ส่วนมากจะเป็นสถานที่เฉพาะและต้องการความปลอดภัยสูงสุดเป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น สนามบิน โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา หรือคาสิโน ซึ่งองค์ประกอบของเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง (High Security) เบื้องต้นจะเหมือนกับเทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารหรือสำนักงาน แต่จะใช้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่น่าเชื่อระดับนานาชาติ เช่น TSA, ICEO, IEEE, ITU, UL หรือ NATO ในส่วนเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงอื่นๆ เช่น

1.) ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย (PSIM: Physical Security Information Management) จะเป็นซอฟท์แวร์ที่จะเชื่อมต่อกับระบบความปลอดภัยทุกระดับเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับระบบแผนที่และแบบอาคารเพื่อแสดงจุดที่เกิดการบุกรุกหรือเหตุผิดปกติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

2.) ซอฟท์แวร์อัจฉริยะ (Analytic Software) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติแล้วส่งต่อให้กับ PSIM

3.) ระบบรั้วอัจฉริยะ (Smart Fence) เพื่อควบคุมความปลอดภัยรอบนอกก่อนที่จะบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ เทคโนโลยีที่ใช้มีหลากหลาย ดังนี้
- การใช้กล้อง CCTV ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น Thermal Camera หรือ Long Range Camera
- Electronic Fence โดยการติดตั้ง Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหว ตรวจจับการสั่นสะเทือน ติดตั้งสายสัญญาณชนิดพิเศษ สายไฟเบอร์ออฟติค และส่งสัญญาณการตรวจพบความผิดปกติไปที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย (Security Control Center)
-Radar ตรวจจับความเคลื่อนไหวระยะไกล

4.) ระบบ Intrusion High Security เพื่อป้องกันการเข้าสู่พื้นที่หวงห้ามหรือไม่ต้องการให้เข้าทั้งคนและยานพาหนะ เช่น Road Blocker, Ballard, Under Vehicle Scan, Turnstile, Removing Door, Man Trap และ Barrier ประเภทต่างๆ

5.) กระจก/ฟิล์ม กันกระสุนหรือกันระเบิด Bomb Blast or Ballistic Proof Glass/Film