วสท. จัดสัมมนาวิศวกรรมกับงานป้องกันการก่อวินาศกรรม

Share

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ อาคาร วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมน์ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกรกรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร จัดสัมมนาเรื่อง “วิศวกรรมกับงานป้องกันการก่อวินาศกรรม” เพื่อให้ความรู้แนวทางการบริหารงานรักษาความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดย นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด และร่วมเสวนาในหัวข้อ “ประชาชนจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรด้วยงานวิศวกรรม” ร่วมกับอุปนายกคนที่ 1 สภาวิศวกร และปฏิคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีผู้สนใจร่วมรับฟังจำนวนมาก