ฟริเกทฯ จัดสัมมนา “การเฝ้าระวังเหตุการณ์และภัยต่างๆ ด้วยระบบอัจฉริยะ”

Share

Loading

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง บริษัท ฟริเกท เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไฟร์ไทด์ อิงค์และ บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัย
จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การเฝ้าระวังเหตุการณ์และภัยต่างๆ ด้วยระบบอัจฉริยะ” เพื่อให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งาน และพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ภัยร้ายที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและอนาคตนี้ ภายในงานผู้ร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับ Firetide wireless mesh เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงแบบบูรณาการ ,การออกแบบระบบเทคโนโลยี
เครือข่ายไร้สายอัจฉริยะ, การมองเห็นด้วยระบบอัจฉริยะระดับ HD และความรู้เกี่ยวกับระบบเสียงประกาศ, อพยพฉุกเฉินอัจฉริยะ พร้อมร่วมพูดคุยตอบคำถามและจับรางวัลในช่วงท้ายอีกด้วย