บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัย (Security Systems)

Share

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรัตนา ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) ร่วมกับ บริษัท พีซีโอเอ เทคโนโลยี จำกัด จัดงานสัมมนาระบบรักษาความปลอดภัย หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย” โดยในงานนี้ ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมโซลูชั่นทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย และระบบการสื่อสาร พร้อมสาธิตการใช้งานจริง เพื่อให้เข้าใจในภาพรวม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน อาทิ กล้อง 4K ultra HD ที่ช่วยให้โฟกัสรายละเอียดได้โดยไม่ทำให้สูญเสียองค์ประกอบของภาพรวม, VMS ที่มีความเสถียรในการทำงานสูง อุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัยที่ลดความผิดพลาดของการตรวจจับได้อย่างสูงสุด และระบบเสียงประกาศสาธารณะ PAVIRO ระบบชุดประชุมแบบดิจิตอล DICENTIS รุ่นใหม่ล่าสุด