Special Interview

Head Aliiance

Smart City Alliance Thailand

สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เน้นย้ำกับคณะทำงานว่าเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ต้องร่วมสร้างโดยเอกชน ส่วนภาครัฐจะทำหน้าที่เป็น Facilitator “สำหรับประเทศไทยนั้น เราอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนา Smart City มีลักษณะเฉพาะที่พิเศษกว่าในประเทศอื่น ๆ เนื่องจากว่าในภาคเอกชนมีความตื่นตั ...
อ่านเพิ่มเติม
Special pic web depa

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กับบทบาทของการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Smart City

หากกล่าวถึง Smart City ซึ่งถือเป็นกระแสการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยได้มีนโยบายการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้โมเดล ‘Thailand 4.0’ ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรม วันนี้ Security Systems Magazine ได้รับเกียรติอย ...
อ่านเพิ่มเติม
SMART CCTV13

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้คิดค้นและพัฒนากล้องอัจริยะ

สืบเนื่องจากการเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ทำให้ระบบโครงข่ายและระบบกล้องวงจรปิดทั่วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับความเสียหาย จึงมีโครงการฟื้นฟูความเสียหายดังกล่าว อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา เล็งเห็นว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีขนาดใหญ่และมีหลายหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันต่างฝ่ายต่างแยกกันดูแลความปลอดภัยของหน่วยงานข ...
อ่านเพิ่มเติม
smart CCTV

สำนักงานตำรวจแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพิ่มอัจฉริยภาพให้กล้องวงจรปิด

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยหลายประเทศทั่วโลกต่างนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้งานในหน่วยงานและองค์กร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและการทำงาน รวมไปถึงหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยนั้นก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นการบังคับบ ...
อ่านเพิ่มเติม
Smart Transportation

Smart Transportation ปฏิรูปโครงสร้างระบบการขนส่งทางถนนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ระบบการขนส่งทางถนนถือเป็นระบบหลักในการขนส่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้า หรือการขนส่งมวลชน ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นในด้านของเศรษฐกิจ และวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชน นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า... “โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS ที่กรมการขนส่งทางบกประ ...
อ่านเพิ่มเติม
Smart Transportation5

GPS Tracking ความสำเร็จและการต่อยอดสู่ Smart Transportation

รศ.ดร.เอกชัย สุมาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา Smart City และ Intelligent Transportation System ปัจจุบันมีรถที่ติดตั้งระบบ GPS Tracking ตามโครงการของกรมการขนส่งประมาณ 300,000 คัน ครอบคลุมในส่วนของรถบรรทุกขนส่งสินค้า และรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว โดยผ ...
อ่านเพิ่มเติม
banner korn001

โครงการ SMART CITY ที่ยั่งยืนในมุมมองของที่ปรึกษาโครงการ Smart City เกาะสีชัง

การทำโครงการ Smart City ให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงจำเป็นที่จะต้องมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องมีความรู้และประสบการณ์อย่างแท้จริง คุณธนวรรธน์ โชติพิชญะวิทย์ ที่ปรึกษาโครงการ Smart City เกาะสีชัง กล่าวว่า... "ผมอยาก ...
อ่านเพิ่มเติม
AtlasIED

AtlasIED Thailand ผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบเตือนภัยด้วยเสียงประกาศ

ไทยแลนด์ 4.0 คือเป็นนโยบายสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนกระแสของโลกยุคใหม่ภายใต้คำจำกัดความว่า Internet of Things(Iot)ซึ่งโลกกำลังผันผ่านจากยุค Analog สู่ Digital ในทุกแง่มุม ซึ่งมีปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาในทุกภาคส่วน คือการที่เทคโนโลยีเก่ากำลังถูกแทนที่ด้วยเทคโ ...
อ่านเพิ่มเติม
Hanwha1

Hanwha Techwin ผนึกกำลัง Bangkok OA Coms รุกตลาด CCTV

เมื่อปี 2015 ที่ผ่านมา Samsung Techwin ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น Hanwha Techwin อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ได้รับความสนใจจากผู้อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เพราะ Samsung CCTV ถือเป็นสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจในทั ...
อ่านเพิ่มเติม
CCTV System Design อ.ปฐมพงศ์ วาระนุช

CCTV System Design BY Professional Instructor

      เปิดมุมมองถอดประสบการณ์ อ.ปฐมพงศ์ วาระนุช ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการระบบรักษาความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน กับหนังสือ CCTV ชัดแน่! และหลักสูตร CCTV System Basic Design BY Professional Instructor       ในเดือนสิงหาคมปีนี้ ถือเป็นการครบรอบ 1 ปี แห่งความสูญเสียที่แยกราชประสงค์ ซึ่งคนไทย ...
อ่านเพิ่มเติม