Special Article

royaltec - 12

ระบบเครือข่าย สำคัญต่อระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเมืองใหญ่อย่างไร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกปัจจุบันกำลังก้าวไปสู่สังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบ การหลั่งไหลของประชากรจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองหรือหัวเมืองใหญ่เริ่มเป็นไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากความเจริญที่ถูกจำกัดอยู่ในวงแคบหรือเกิดจากความต้องการท้าทายสิ่งใหม่ๆ ที่พบได้อยู่แต่เพียงในสังคมเมืองเท่านั้น เมื่อประชากรเพิ ...
อ่านเพิ่มเติม
Alasd Slider 13

Dallas / Fort Worth (DFW) International Airport

สนามบิน Dallas / Fort Worth International (DFW) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสนามบินที่มีสุดยอดเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญคือความสมบูรณ์แบบของระบบแจ้งเตือนสาธารณะ และ Emergency Voice / Alarm Communications Systems (EVACS) ในสนามบินภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ระบ ...
อ่านเพิ่มเติม
Branner depa cheangmai

กรณีศึกษาโครงการ Smart City เชียงใหม่พัฒนาเมือง

DEPA หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ คือหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ SMART CITY ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนไปเที่ยวตลอดทั้งปี  คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมเ ...
อ่านเพิ่มเติม
HID-Slider-N-750x410

กรณีศึกษา สตาร์อินเดีย บริษัทโทรทัศน์รายใหญ่สุดของอินเดีย กับแอพพลิเคชัน HID Global Mobile Access

กรณีศึกษา สตาร์อินเดีย เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย บริษัทโทรทัศน์รายใหญ่สุดของอินเดียนำแอพพลิเคชัน "เอชไอดี โกลบอล โมบาย แอคเซส" (HID Global Mobile Access)เข้ามาปรับใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ความท้าทาย "สตาร์อินเดีย" เป็นบริษัทสื่อบันเทิงรายใหญ่สุดของประเทศ ก่อต ...
อ่านเพิ่มเติม
Bangkok OA Coms 1

Smart Retail Solutions ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนวิถีแห่งการตลาดยุคใหม่

ธุรกิจค้าปลีกถือเป็นอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นผู้ค้าคนสุดท้ายก่อนสินค้าถึงมือผู้บริโภคในวงกว้าง การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยบริหารจัดการร้านค้า โดยการเก็บข้อมูลทางด้านสถิติเพื่อนำมาคิดวิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องก ...
อ่านเพิ่มเติม