Special Article

การบันทึกภาพระบบโทรทัศน์วงจรปิด

FacebookTwitterLine 646 total views “การบันทึกภาพ” ในระบบโทรทัศน์วงจรปิด มีความสำคัญเนื่องด้วย “ภาพ” เป็น “ข้อมูล” (Data) ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางดีและไม่ดีอย่างมากมาย สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพที่จะกล่าวถึงในที่นี้ คือ (1) ห้องบันทึกภาพ (Server Room) (2) วิธีการบันทึกภาพ (3) ภาพคือข้อมูลส ...
อ่านเพิ่มเติม

รีวิวกล้อง FUJINON SX800 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการดูระยะไกล

FacebookTwitterLine 1,726 total views FUJINON ผู้ผลิตเลนส์สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ออกกล้องโทรทัศน์วงจรรุ่นใหม่เพื่อการดูภาพในระยะไกลโดยเฉพาะ SX800 คือ ชื่อรุ่นของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีคุณสมบัติพิเศษที่เขียนไว้ที่ข้างตัวกล้อง เพื่อให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นของกล้องรุ่นนี้ คือ ADVANCE OPTIC ...
อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน วสท. (EIT Standard) มาตรฐานปฎิบัติโทรทัศน์วงจรปิด (1)

FacebookTwitterLine 1,691 total views วสท. มีชื่อเต็มว่า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และชื่อภาษาอังกฤษว่า The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage (EIT) วสท. เกิดจากการรวม 2 สมาคมที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมเข้าด้วยกัน เมื่อปี พ.ศ. 2486 คือ “สมาคมนายช่างแ ...
อ่านเพิ่มเติม

CCTV & SMART CITY

โดย ปฐมพงศ์ วาระนุช

FacebookTwitterLine 420 total views ผมเขียนเรื่อง “ภาพ CCTV” มาหลายครั้ง และยังได้บรรยายเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพราะภาพ CCTV เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ มีการนำภาพไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก และจะยิ่งเพิ่มความสำคัญมากขึ้นด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการนำภาพไปเป็นข้อมูลให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Ai: Ar ...
อ่านเพิ่มเติม

Smart Living: CCTV & Smart City

FacebookTwitterLine 507 total views 7 Smart City เมืองอัฉริยะทั้ง 7 นั้น Smart Living น่าจะมีความสำคัญมากด้วยเหตุผลของความเป็นอยู่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดี ในยุกสังคมผู้สูงอายุเต็มเมือง จากรายงานของกรมอนามัย ประเทศไทย มีผู้ที่อายุเกิน 50 ปี มีมากกว่า 22.6 ล้านคน และผู้สูง ...
อ่านเพิ่มเติม

Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาลที่มีประโยชน์กับทุกภาคส่วน

FacebookTwitterLine 1,425 total views Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆ สำหรับภาคเอกชนทั่วไปก็ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด วัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อองค์กรของตนเป็นหลัก แต่นอกจาก Big Data จะมีความสำคัญกับภาคเอกชนแล้วสำหรับภาคร ...
อ่านเพิ่มเติม

CCTV & Smart City

FacebookTwitterLine 288 total views Smart City คือ เป้าหมายของปี 2019 ทุกเมืองมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้านรวมถึงความปลอดภัย (Smart Living) ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ทางด้านโจรกรรม ปลอดภัย ด้านการจราจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คือ เป้าหมายหลักของสังคม ที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ เ ...
อ่านเพิ่มเติม

CCTV DESIGN คู่มือช่างโทรทัศน์วงจรปิด (ตอนที่ 1)

FacebookTwitterLine 330 total views จุดประสงค์ของ CCTV คือ อะไร เป้าหมาย คือ ภาพ (Picture : Image) สิ่งที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คือ ภาพ เพราะภาพบอกเล่าเรื่องราวได้ดังคำที่ว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ไม่เพียงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น กล้องทุกชนิดก็ให้ภาพ ทุกคนมีกล้องเพื่อเก็บภาพเพราะภาพ คือ จุ ...
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ควบคุมความปลอดภัย

Security Control Center

FacebookTwitterLine 627 total views ศูนย์บัญชาการรบ (War Room) ต้นแบบของห้องควบคุม ซึ่งผู้บัญชาการรบ หรือแม่ทัพต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อบัญชาการรบ โดยแหล่งที่มาของข้อมูลอาจได้จากคนส่งข่าว ม้าเร็ว วิทยุสื่อสาร โทรเลข โทรศัพท์ แหล่งข้อมูลที่ดี รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจ ...
อ่านเพิ่มเติม

ระบบเครือข่าย สำคัญต่อระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเมืองใหญ่อย่างไร

FacebookTwitterLine 273 total views ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกปัจจุบันกำลังก้าวไปสู่สังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบ การหลั่งไหลของประชากรจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองหรือหัวเมืองใหญ่เริ่มเป็นไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากความเจริญที่ถูกจำกัดอยู่ในวงแคบหรือเกิดจากความต้องการท้าทายสิ่งใหม่ๆ ที่พบได้อยู่แต่เพียง ...
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด

SECURITY SYSTEMS MEDIA CO.,LTD

  • Tel : 02 054 7755
  • Fax : 02 054 7756
  • Hotline : 08 6984 3245
  • Email : thunya.b@gmail .com | thunya@securitysystems.in.th