Special Article

TRANSPORTATION SECURITY: Smart Road

670 total views สวัสดี เพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ ช่วงที่ปั่นต้นฉบับมีข่าวดี เรื่องวัคซีน COVID-19 ล็อต แรกมาถึงเมืองไทยแล้ว ภูมิคุ้มกันโรคระบาดในประเทศเราก็จะค่อย ๆ ทยอยกระจายและฉีดให้กับประชาชน ผู้เขียนมีความเชื่อว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งของประเทศเราเองและของโลกน่าจะพื้นตัวตาม ...
อ่านเพิ่มเติม

CCTV Design Tools

เครื่องมือออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด

1,245 total views ระบบโทรทัศน์วงจรปิด โปรแกรมช่วยออกแบบ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ เพราะระบบโทรทัศน์วงจรปิดเป็นเครื่องมือสำคัญของการรักษาความปลอดภัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด มีชื่อเรียก หลายรูปแบบ ด้วยคำค้นหาเหล่านี้ จะได้รูปแบบของการ Design CCTV เช่น CCTV D ...
อ่านเพิ่มเติม

หลักคิดง่าย ๆ ในการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด

ไม่ต้องเป็นช่างก็เลือกซื้อกล้องวงจรปิดได้ด้วยตัวเอง

1,059 total views ปัจจุบันกล้องวงจรปิดถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเราจะพบเห็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเกือบทุกสถานที่ เช่น ห้างร้าน อาคารพาณิชย์ สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล เป็นต้น แต ...
อ่านเพิ่มเติม

ประโยชน์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด

1,447 total views CCTV คือ “ภาพ” (Picture / Image) “ภาพ” นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น นำไปเป็นพยานหลักฐาน ติดตามหาผู้ต้องสงสัยในหลายๆ สถานการณ์ นำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Image Processing / Video Analytic) เช่น การแปลภาพเป็นตัวอักษร (TEXT) การวิเคราะห์ใบหน้าคน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์จด ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: Autonomous Vehicle

1,491 total views สวัสดีปีวัว (พ.ศ.2564) เพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ สถานการณ์ COVID-19 ของโลกยังไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนคลาย เศรษฐกิจโลกคงไม่ต้องพูดถึง แต่ก็ยังดีที่วัคซีนจากค่ายต่าง ๆ เริ่มมีการกระจายและฉีดให้กับประชาชนส่วนหนึ่งในโลกแล้ว ซึ่งประเทศไทยก็มีแผนการกระจายและฉีดวัคซีนภายในป ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: ความปลอดภัยท่าเรือ

2,838 total views สวัสดีเพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ สถานการณ์ COVID-19 ของโลกยังคงดำเนินต่อไป พิษเศรษฐกิจก็ยังคงรุมเร้าทั่วโลก ผู้เขียนขอให้ท่านผู้อ่านที่เคารพดูแลรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้แข็งแรงเนื่องจากเรายังคงต้องอยู่กับโรคระบาด COVID-19 ต่อไปอีกนาน ความปลอดภัยการขนส่งทางน้ำ ...
อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

4,884 total views เทคโนโลยีด้าน “การกำจัดขยะและของเสีย” ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยและของเสียต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และควรเริ่มตั้งแต่การมีระบบจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน และจัดเก็บขยะแต่ละประเภทต่างช่วงเวลา อีกทั้งการคัดแยกประเภทขยะเพื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติของเลนส์สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Lens Specification)

5,263 total views Lens อยู่ส่วนหน้าสุดของกล้อง ทำหน้าที่รวมแสง ส่งไปให้กับ Image Sensor ส่วนประกอบสำคัญของ Lens คือ กระจกเลนส์ รูรับแสง และคุณสมบัติของเลนส์ เป็นข้อมูลสำคัญของเลือกใช้เลนส์เพื่อการออกแบบ วิธีเลือกเลนส์ ปัญหาของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกับเลนส์ กล้องวงจรปิดรุ่นแรกๆ เป็นกล้องแบบกล่อง (Box C ...
อ่านเพิ่มเติม

Biometrics ประมวลผลอย่างไร CCTV ถึงได้รู้ว่านั่นคือ ‘ใบหน้าของคุณ’ ?

4,812 total views 0 บทความโดย : ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม https://www.facebook.com/monsaks 0 จากเอกสาร Guidelines on processing of personal data through video devices Version 2.0 (เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2020) ผมเห็นว่ามีประโยชน์และน่าสนใจจึงเรียบเรียง สรุป และอธิบายขยายความเพิ่มเติมทีละประเด็น เพ ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: ประเทศไทยกับปัญหาการค้ามนุษย์

2,996 total viewsสวัสดีเพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ คำว่า “การ์ดอย่าตกนะครับ” ของ ท่านโฆษก ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เริ่มแผ่วลง เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเหมือนจะอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ (หรือ “เอาอยู่”!!!) ในขณะที่สถานก ...
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด

SECURITY SYSTEMS MEDIA CO.,LTD