Special Article

หลักคิดง่าย ๆ ในการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด

ไม่ต้องเป็นช่างก็เลือกซื้อกล้องวงจรปิดได้ด้วยตัวเอง

94 total views ปัจจุบันกล้องวงจรปิดถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเราจะพบเห็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเกือบทุกสถานที่ เช่น ห้างร้าน อาคารพาณิชย์ สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล เป็นต้น แต่เค ...
อ่านเพิ่มเติม

ประโยชน์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด

468 total views CCTV คือ “ภาพ” (Picture / Image) “ภาพ” นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น นำไปเป็นพยานหลักฐาน ติดตามหาผู้ต้องสงสัยในหลายๆ สถานการณ์ นำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Image Processing / Video Analytic) เช่น การแปลภาพเป็นตัวอักษร (TEXT) การวิเคราะห์ใบหน้าคน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์จดจำ ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: Autonomous Vehicle

502 total views สวัสดีปีวัว (พ.ศ.2564) เพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ สถานการณ์ COVID-19 ของโลกยังไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนคลาย เศรษฐกิจโลกคงไม่ต้องพูดถึง แต่ก็ยังดีที่วัคซีนจากค่ายต่าง ๆ เริ่มมีการกระจายและฉีดให้กับประชาชนส่วนหนึ่งในโลกแล้ว ซึ่งประเทศไทยก็มีแผนการกระจายและฉีดวัคซีนภายในปีน ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: ความปลอดภัยท่าเรือ

1,622 total views สวัสดีเพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ สถานการณ์ COVID-19 ของโลกยังคงดำเนินต่อไป พิษเศรษฐกิจก็ยังคงรุมเร้าทั่วโลก ผู้เขียนขอให้ท่านผู้อ่านที่เคารพดูแลรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้แข็งแรงเนื่องจากเรายังคงต้องอยู่กับโรคระบาด COVID-19 ต่อไปอีกนาน ความปลอดภัยการขนส่งทางน้ำ ...
อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

3,590 total views เทคโนโลยีด้าน “การกำจัดขยะและของเสีย” ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยและของเสียต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และควรเริ่มตั้งแต่การมีระบบจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน และจัดเก็บขยะแต่ละประเภทต่างช่วงเวลา อีกทั้งการคัดแยกประเภทขยะเพื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติของเลนส์สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Lens Specification)

3,829 total views Lens อยู่ส่วนหน้าสุดของกล้อง ทำหน้าที่รวมแสง ส่งไปให้กับ Image Sensor ส่วนประกอบสำคัญของ Lens คือ กระจกเลนส์ รูรับแสง และคุณสมบัติของเลนส์ เป็นข้อมูลสำคัญของเลือกใช้เลนส์เพื่อการออกแบบ วิธีเลือกเลนส์ ปัญหาของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกับเลนส์ กล้องวงจรปิดรุ่นแรกๆ เป็นกล้องแบบกล่อง (Box C ...
อ่านเพิ่มเติม

Biometrics ประมวลผลอย่างไร CCTV ถึงได้รู้ว่านั่นคือ ‘ใบหน้าของคุณ’ ?

3,800 total views 0 บทความโดย : ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม https://www.facebook.com/monsaks 0 จากเอกสาร Guidelines on processing of personal data through video devices Version 2.0 (เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2020) ผมเห็นว่ามีประโยชน์และน่าสนใจจึงเรียบเรียง สรุป และอธิบายขยายความเพิ่มเติมทีละประเด็น เพ ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: ประเทศไทยกับปัญหาการค้ามนุษย์

2,040 total viewsสวัสดีเพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ คำว่า “การ์ดอย่าตกนะครับ” ของ ท่านโฆษก ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เริ่มแผ่วลง เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเหมือนจะอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ (หรือ “เอาอยู่”!!!) ในขณะที่สถานก ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: ระบบขนส่งทางน้ำ

2,623 total views สวัสดีเพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายและปลดล็อคตามระยะเวลา (Phasing) แต่ทุกท่านต้อง “การ์ดอย่าตกนะครับ” เป็นวลีที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ท่านโฆษก ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) กล่าวไว้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การบันทึกภาพระบบโทรทัศน์วงจรปิด (2)

3,550 total views หลักการและเหตุผล การบันทึกภาพ ในระบบโทรทัศน์วงจรปิดมีความสำคัญเพราะ “ภาพ” เป็น “ข้อมูล” (Data) ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางดีและไม่ดีอย่างมากมาย ประโยชน์ที่แท้จริงของระบบโทรทัศน์วงจรปิดนั้นคือ ภาพที่บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกภาพ ซึ่งภาพเหล่านั้นสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ...
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด

SECURITY SYSTEMS MEDIA CO.,LTD