Special Article

Big data center, server room rack, engineering process, teamwork, computer technology, cloud storage, command work, isometric people vector illustration

Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาลที่มีประโยชน์กับทุกภาคส่วน

Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆ สำหรับภาคเอกชนทั่วไปก็ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด วัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อองค์กรของตนเป็นหลัก แต่นอกจาก Big Data จะมีความสำคัญกับภาคเอกชนแล้วสำหรับภาครัฐนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน เพ ...
อ่านเพิ่มเติม
Smart CCTV 1

SMART CCTV

Smart CCTV             ผมเขียนเรื่อง “ภาพ CCTV” มาหลายครั้ง และยังได้บรรยายเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพราะภาพ CCTV เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ มีการนำภาพไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก และจะยิ่งเพิ่มความสำคัญมากขึ้นด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการนำภาพไปเป็นข้อมูลให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Ai: Artificial Inte ...
อ่านเพิ่มเติม
head smart safety living

Smart Living: CCTV & Smart City

7 Smart City เมืองอัฉริยะทั้ง 7 นั้น Smart Living น่าจะมีความสำคัญมากด้วยเหตุผลของความเป็นอยู่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดี ในยุกสังคมผู้สูงอายุเต็มเมือง จากรายงานของกรมอนามัย ประเทศไทย มีผู้ที่อายุเกิน 50 ปี มีมากกว่า 22.6 ล้านคน และผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า 60 ปีม ากถึง 12.2 ...
อ่านเพิ่มเติม
cctv head

CCTV & Smart City

Smart City คือ เป้าหมายของปี 2019 ทุกเมืองมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้านรวมถึงความปลอดภัย (Smart Living) ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ทางด้านโจรกรรม ปลอดภัย ด้านการจราจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน คือ เป้าหมายหลักของสังคม ที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ เป็นเรื่องของ Smart City อย่างแท้จริง ...
อ่านเพิ่มเติม
PTP-1

CCTV DESIGN คู่มือช่างโทรทัศน์วงจรปิด (ตอนที่ 1)

จุดประสงค์ของ CCTV คือ อะไร เป้าหมาย คือ ภาพ (Picture : Image) สิ่งที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คือ ภาพ เพราะภาพบอกเล่าเรื่องราวได้ดังคำที่ว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ไม่เพียงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเท่านั้น กล้องทุกชนิดก็ให้ภาพ ทุกคนมีกล้องเพื่อเก็บภาพเพราะภาพ คือ จุดประสงค์ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCT ...
อ่านเพิ่มเติม
Header Article

ศูนย์ควบคุมความปลอดภัย

Security Control Center

ศูนย์บัญชาการรบ (War Room) ต้นแบบของห้องควบคุม ซึ่งผู้บัญชาการรบ หรือแม่ทัพต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อบัญชาการรบ โดยแหล่งที่มาของข้อมูลอาจได้จากคนส่งข่าว ม้าเร็ว วิทยุสื่อสาร โทรเลข โทรศัพท์ แหล่งข้อมูลที่ดี รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจในการบัญชาการรบ ห้องควบคุม (Control ...
อ่านเพิ่มเติม
royaltec - 12

ระบบเครือข่าย สำคัญต่อระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเมืองใหญ่อย่างไร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกปัจจุบันกำลังก้าวไปสู่สังคมเมืองอย่างเต็มรูปแบบ การหลั่งไหลของประชากรจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองหรือหัวเมืองใหญ่เริ่มเป็นไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากความเจริญที่ถูกจำกัดอยู่ในวงแคบหรือเกิดจากความต้องการท้าทายสิ่งใหม่ๆ ที่พบได้อยู่แต่เพียงในสังคมเมืองเท่านั้น เมื่อประชากรเพิ ...
อ่านเพิ่มเติม
Alasd Slider 13

Dallas / Fort Worth (DFW) International Airport

สนามบิน Dallas / Fort Worth International (DFW) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสนามบินที่มีสุดยอดเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญคือความสมบูรณ์แบบของระบบแจ้งเตือนสาธารณะ และ Emergency Voice / Alarm Communications Systems (EVACS) ในสนามบินภายในประเทศของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ระบ ...
อ่านเพิ่มเติม
Branner depa cheangmai

กรณีศึกษาโครงการ Smart City เชียงใหม่พัฒนาเมือง

DEPA หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาเชียงใหม่ คือหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ SMART CITY ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนไปเที่ยวตลอดทั้งปี  คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมเ ...
อ่านเพิ่มเติม
HID-Slider-N-750x410

กรณีศึกษา สตาร์อินเดีย บริษัทโทรทัศน์รายใหญ่สุดของอินเดีย กับแอพพลิเคชัน HID Global Mobile Access

กรณีศึกษา สตาร์อินเดีย เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย บริษัทโทรทัศน์รายใหญ่สุดของอินเดียนำแอพพลิเคชัน "เอชไอดี โกลบอล โมบาย แอคเซส" (HID Global Mobile Access)เข้ามาปรับใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ความท้าทาย "สตาร์อินเดีย" เป็นบริษัทสื่อบันเทิงรายใหญ่สุดของประเทศ ก่อต ...
อ่านเพิ่มเติม