Special Article

การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

1,367 total views เทคโนโลยีด้าน “การกำจัดขยะและของเสีย” ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยและของเสียต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และควรเริ่มตั้งแต่การมีระบบจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน และจัดเก็บขยะแต่ละประเภทต่างช่วงเวลา อีกทั้งการคัดแยกประเภทขยะเพื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติของเลนส์สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Lens Specification)

1,241 total views Lens อยู่ส่วนหน้าสุดของกล้อง ทำหน้าที่รวมแสง ส่งไปให้กับ Image Sensor ส่วนประกอบสำคัญของ Lens คือ กระจกเลนส์ รูรับแสง และคุณสมบัติของเลนส์ เป็นข้อมูลสำคัญของเลือกใช้เลนส์เพื่อการออกแบบ วิธีเลือกเลนส์ ปัญหาของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกับเลนส์ กล้องวงจรปิดรุ่นแรกๆ เป็นกล้องแบบกล่อง (Box C ...
อ่านเพิ่มเติม

Biometrics ประมวลผลอย่างไร CCTV ถึงได้รู้ว่านั่นคือ ‘ใบหน้าของคุณ’ ?

2,097 total views 0 บทความโดย : ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม https://www.facebook.com/monsaks 0 จากเอกสาร Guidelines on processing of personal data through video devices Version 2.0 (เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2020) ผมเห็นว่ามีประโยชน์และน่าสนใจจึงเรียบเรียง สรุป และอธิบายขยายความเพิ่มเติมทีละประเด็น เพ ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: ประเทศไทยกับปัญหาการค้ามนุษย์

416 total viewsสวัสดีเพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ คำว่า “การ์ดอย่าตกนะครับ” ของ ท่านโฆษก ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เริ่มแผ่วลง เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศเหมือนจะอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ (หรือ “เอาอยู่”!!!) ในขณะที่สถานการ ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: ระบบขนส่งทางน้ำ

915 total views สวัสดีเพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายและปลดล็อคตามระยะเวลา (Phasing) แต่ทุกท่านต้อง “การ์ดอย่าตกนะครับ” เป็นวลีที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ท่านโฆษก ศบค. (ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) กล่าวไว้เส ...
อ่านเพิ่มเติม

การบันทึกภาพระบบโทรทัศน์วงจรปิด (2)

2,064 total views หลักการและเหตุผล การบันทึกภาพ ในระบบโทรทัศน์วงจรปิดมีความสำคัญเพราะ “ภาพ” เป็น “ข้อมูล” (Data) ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางดีและไม่ดีอย่างมากมาย ประโยชน์ที่แท้จริงของระบบโทรทัศน์วงจรปิดนั้นคือ ภาพที่บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกภาพ ซึ่งภาพเหล่านั้นสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: โซนต่างๆภายในสนามบิน

1,962 total views สวัสดีเพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หรือ Work from home ก่อนเข้าเนื้อหาผู้เขียนขอนำเสนอให้เห็นภาพการจราจรทางอากาศเปรียบเทียบกัน ในช่วงกลางเดือนเมษายน ปีที่แล้ว (2562) กับปีนี้ (2563) จำนวนเที่ยวบินลดลงจาก 15,523 เที่ยว เหลือ 3,908 เที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: ระบบความปลอดภัยภายในสนามบินภายใต้วิกฤตการณ์ COVID-19

2,030 total views สวัสดีเพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ ผ่านวิกฤติ Government Shutdown จากพรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ไปแล้ว ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการให้ถูกต้องเฉพาะในวาระที่สองและวาระที่สาม คาดว่างบลงทุนในโครงการต่างๆ น่าจะเริ่มกระบวนการได้ตั้งแต่เดือนม ...
อ่านเพิ่มเติม

การบันทึกภาพระบบโทรทัศน์วงจรปิด

2,241 total views “การบันทึกภาพ” ในระบบโทรทัศน์วงจรปิด มีความสำคัญเนื่องด้วย “ภาพ” เป็น “ข้อมูล” (Data) ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางดีและไม่ดีอย่างมากมาย สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพที่จะกล่าวถึงในที่นี้ คือ (1) ห้องบันทึกภาพ (Server Room) (2) วิธีการบันทึกภาพ (3) ภาพคือข้อมูลส่วนบุคคล (Personal ...
อ่านเพิ่มเติม

รีวิวกล้อง FUJINON SX800 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการดูระยะไกล

3,456 total views FUJINON ผู้ผลิตเลนส์สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ออกกล้องโทรทัศน์วงจรรุ่นใหม่เพื่อการดูภาพในระยะไกลโดยเฉพาะ SX800 คือ ชื่อรุ่นของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีคุณสมบัติพิเศษที่เขียนไว้ที่ข้างตัวกล้อง เพื่อให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นของกล้องรุ่นนี้ คือ ADVANCE OPTICAL IMAGE STABILIZATI ...
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด

SECURITY SYSTEMS MEDIA CO.,LTD

  • Tel : 02 054 7755
  • Fax : 02 054 7756
  • Hotline : 08 6984 3245
  • Email : thunya.b@gmail .com | thunya@securitysystems.in.th
  •  
  •  
  •  
  •  
  •