Special Article

PTZ Fundamental Design พื้นฐานการออกแบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

509 total views เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ PTZ การออกแบบจึงมีแนวคิดหลักดังนี้ คือ PTZ จะออกแบบให้ใช้งานร่วมกับกล้องแบบมุมมองคงที่ (Fixed Camera) ที่ดูภาพ Overview โดยจำนวนกล้อง แบบมุมมองคงที่นั้นขึ้นอยู่กับสถานที่ และประเภทของความเสี่ยง PTZ จะต้องมีการเฝ้าดู (Monitoring) มีเจ ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY

355 total views สวัสดี เพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ ในระหว่างที่ผู้เขียน เขียนต้นฉบับนี้อยู่ สถานการณ์ COVID-19 ของบ้านเราไม่ค่อยสู้ดีนัก มีคนติดเชื้อมากกว่า 9 พันคน มา 3 วันแล้ว พร้อมประกาศมาตรการ Lockdown 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมและเข้มงวด แถมด้วยเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เว ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: Certificate of Vaccination

1,182 total views สวัสดี เพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ๆๆๆ ช่วงสงกรานต์สร้างความปั่นป่วนพอสมควร ทำให้ความกังวลทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (จิต) ของประชาชนทั้งประเทศ ผู้เขียนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ “เลี่ยงได้เลี่ยง” ของกรมควบคุมโรค อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอ ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: Smart Road

1,851 total views สวัสดี เพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ ช่วงที่ปั่นต้นฉบับมีข่าวดี เรื่องวัคซีน COVID-19 ล็อต แรกมาถึงเมืองไทยแล้ว ภูมิคุ้มกันโรคระบาดในประเทศเราก็จะค่อย ๆ ทยอยกระจายและฉีดให้กับประชาชน ผู้เขียนมีความเชื่อว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งของประเทศเราเองและของโลกน่าจะพื้นตัวต ...
อ่านเพิ่มเติม

CCTV Design Tools

เครื่องมือออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด

2,804 total views ระบบโทรทัศน์วงจรปิด โปรแกรมช่วยออกแบบ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ เพราะระบบโทรทัศน์วงจรปิดเป็นเครื่องมือสำคัญของการรักษาความปลอดภัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบระบบโทรทัศน์วงจรปิด มีชื่อเรียก หลายรูปแบบ ด้วยคำค้นหาเหล่านี้ จะได้รูปแบบของการ Design CCTV เช่น CCTV D ...
อ่านเพิ่มเติม

หลักคิดง่าย ๆ ในการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด

ไม่ต้องเป็นช่างก็เลือกซื้อกล้องวงจรปิดได้ด้วยตัวเอง

2,100 total views ปัจจุบันกล้องวงจรปิดถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเราจะพบเห็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเกือบทุกสถานที่ เช่น ห้างร้าน อาคารพาณิชย์ สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล เป็นต้น แต ...
อ่านเพิ่มเติม

ประโยชน์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด

2,564 total views CCTV คือ “ภาพ” (Picture / Image) “ภาพ” นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น นำไปเป็นพยานหลักฐาน ติดตามหาผู้ต้องสงสัยในหลายๆ สถานการณ์ นำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Image Processing / Video Analytic) เช่น การแปลภาพเป็นตัวอักษร (TEXT) การวิเคราะห์ใบหน้าคน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์จด ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: Autonomous Vehicle

2,531 total views สวัสดีปีวัว (พ.ศ.2564) เพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ สถานการณ์ COVID-19 ของโลกยังไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนคลาย เศรษฐกิจโลกคงไม่ต้องพูดถึง แต่ก็ยังดีที่วัคซีนจากค่ายต่าง ๆ เริ่มมีการกระจายและฉีดให้กับประชาชนส่วนหนึ่งในโลกแล้ว ซึ่งประเทศไทยก็มีแผนการกระจายและฉีดวัคซีนภายในป ...
อ่านเพิ่มเติม

TRANSPORTATION SECURITY: ความปลอดภัยท่าเรือ

4,218 total views สวัสดีเพื่อนสมาชิกนิตยสาร Security Systems ที่เคารพ สถานการณ์ COVID-19 ของโลกยังคงดำเนินต่อไป พิษเศรษฐกิจก็ยังคงรุมเร้าทั่วโลก ผู้เขียนขอให้ท่านผู้อ่านที่เคารพดูแลรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้แข็งแรงเนื่องจากเรายังคงต้องอยู่กับโรคระบาด COVID-19 ต่อไปอีกนาน ความปลอดภัยการขนส่งทางน้ำ ...
อ่านเพิ่มเติม

การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

6,016 total views เทคโนโลยีด้าน “การกำจัดขยะและของเสีย” ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยและของเสียต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และควรเริ่มตั้งแต่การมีระบบจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน และจัดเก็บขยะแต่ละประเภทต่างช่วงเวลา อีกทั้งการคัดแยกประเภทขยะเพื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด

SECURITY SYSTEMS MEDIA CO.,LTD