Special Article

การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)

FacebookTwitterLine 84 total views เทคโนโลยีด้าน “การกำจัดขยะและของเสีย” ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยและของเสียต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และควรเริ่มตั้งแต่การมีระบบจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน และจัดเก็บขยะแต่ละประเภทต่างช่วงเวลา อีกทั้งการคัด ...
อ่านเพิ่มเติม

คุณสมบัติของเลนส์สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Lens Specification)

FacebookTwitterLine 214 total views Lens อยู่ส่วนหน้าสุดของกล้อง ทำหน้าที่รวมแสง ส่งไปให้กับ Image Sensor ส่วนประกอบสำคัญของ Lens คือ กระจกเลนส์ รูรับแสง และคุณสมบัติของเลนส์ เป็นข้อมูลสำคัญของเลือกใช้เลนส์เพื่อการออกแบบ วิธีเลือกเลนส์ ปัญหาของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกับเลนส์ กล้องวงจรปิดรุ่นแรกๆ เป็นกล ...
อ่านเพิ่มเติม

Biometrics ประมวลผลอย่างไร CCTV ถึงได้รู้ว่านั่นคือ ‘ใบหน้าของคุณ’ ?

FacebookTwitterLine 1,072 total views 0 บทความโดย : ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม https://www.facebook.com/monsaks 0 จากเอกสาร Guidelines on processing of personal data through video devices Version 2.0 (เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2020) ผมเห็นว่ามีประโยชน์และน่าสนใจจึงเรียบเรียง สรุป และอธิบายขยายความเพิ ...
อ่านเพิ่มเติม

การบันทึกภาพระบบโทรทัศน์วงจรปิด (2)

FacebookTwitterLine 1,015 total views หลักการและเหตุผล การบันทึกภาพ ในระบบโทรทัศน์วงจรปิดมีความสำคัญเพราะ “ภาพ” เป็น “ข้อมูล” (Data) ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางดีและไม่ดีอย่างมากมาย ประโยชน์ที่แท้จริงของระบบโทรทัศน์วงจรปิดนั้นคือ ภาพที่บันทึกไว้ในเครื่องบันทึกภาพ ซึ่งภาพเหล่านั้นสามารถนำไปใช้งานได้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การบันทึกภาพระบบโทรทัศน์วงจรปิด

FacebookTwitterLine 1,459 total views “การบันทึกภาพ” ในระบบโทรทัศน์วงจรปิด มีความสำคัญเนื่องด้วย “ภาพ” เป็น “ข้อมูล” (Data) ที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางดีและไม่ดีอย่างมากมาย สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพที่จะกล่าวถึงในที่นี้ คือ (1) ห้องบันทึกภาพ (Server Room) (2) วิธีการบันทึกภาพ (3) ภาพคือข้อมู ...
อ่านเพิ่มเติม

รีวิวกล้อง FUJINON SX800 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการดูระยะไกล

FacebookTwitterLine 2,602 total views FUJINON ผู้ผลิตเลนส์สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ออกกล้องโทรทัศน์วงจรรุ่นใหม่เพื่อการดูภาพในระยะไกลโดยเฉพาะ SX800 คือ ชื่อรุ่นของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีคุณสมบัติพิเศษที่เขียนไว้ที่ข้างตัวกล้อง เพื่อให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นของกล้องรุ่นนี้ คือ ADVANCE OPTIC ...
อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐาน วสท. (EIT Standard) มาตรฐานปฎิบัติโทรทัศน์วงจรปิด (1)

FacebookTwitterLine 4,826 total views วสท. มีชื่อเต็มว่า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และชื่อภาษาอังกฤษว่า The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage (EIT) วสท. เกิดจากการรวม 2 สมาคมที่เกี่ยวกับวิชาชีพวิศวกรรมเข้าด้วยกัน เมื่อปี พ.ศ. 2486 คือ “สมาคมนายช่างแ ...
อ่านเพิ่มเติม

CCTV & SMART CITY

โดย ปฐมพงศ์ วาระนุช

FacebookTwitterLine 1,008 total views ผมเขียนเรื่อง “ภาพ CCTV” มาหลายครั้ง และยังได้บรรยายเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพราะภาพ CCTV เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ มีการนำภาพไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก และจะยิ่งเพิ่มความสำคัญมากขึ้นด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีการนำภาพไปเป็นข้อมูลให้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ (Ai: ...
อ่านเพิ่มเติม

Smart Living: CCTV & Smart City

FacebookTwitterLine 1,299 total views 7 Smart City เมืองอัฉริยะทั้ง 7 นั้น Smart Living น่าจะมีความสำคัญมากด้วยเหตุผลของความเป็นอยู่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดี ในยุกสังคมผู้สูงอายุเต็มเมือง จากรายงานของกรมอนามัย ประเทศไทย มีผู้ที่อายุเกิน 50 ปี มีมากกว่า 22.6 ล้านคน และผู้ส ...
อ่านเพิ่มเติม

Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาลที่มีประโยชน์กับทุกภาคส่วน

FacebookTwitterLine 5,802 total views Big Data หรือข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่างๆ สำหรับภาคเอกชนทั่วไปก็ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด วัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อองค์กรของตนเป็นหลัก แต่นอกจาก Big Data จะมีความสำคัญกับภาคเอกชนแล้วสำหรับภาคร ...
อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ มีเดีย จำกัด

SECURITY SYSTEMS MEDIA CO.,LTD

  • Tel : 02 054 7755
  • Fax : 02 054 7756
  • Hotline : 08 6984 3245
  • Email : thunya.b@gmail .com | thunya@securitysystems.in.th