The Rapid Biocredit Antigen Test ทดสอบตรวจหา Antigen ต่อเชื้อ SARS-COV-2 ด้วยตัวเอง

Share

 492 total views

การตรวจในลักษณะนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ลด ความแออัด หรือรอคิวข้ามวัน ลดการแพร่เชื้อต่อให้คนอื่นโดยที่ไม่ทราบว่าตัวเองมีเชื้อโควิดอยู่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามคนที่ตรวจด้วย Antigen Test Kit แล้วผลออกมาเป็นลบ ก็ยังจะต้องกักตัว และถ้าระหว่างนั้นมีอาการอาจจะต้องกลัมมาตรวจซ้ำ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อต่อไป

ตามที่ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการเข้าถึงการตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) ด้วยตนเอง

อันจะทำให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์โรคโควิด-19 ของตนเองตั้งแต่ระยะเริ่มแรก นำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกันที่เหมาะสมโดยเร็ว ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อให้บุคคลอื่นและดการติดเชื้อก่อโรค COVID-19รายใหม่ รวมถึงได้รับบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญและนำไปสู่การควบคุมการระบาดของเชื้อก่อโรคCOVID-19 ได้

Antigen Test Kit (ATK) หรือ Rapid Antigen Test คือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการเก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน ทางจมูก กระพุ้งแก้ม ลำคอ น้ำลาย (Swab) โดยใช้การอ่านสีบน Strip Test ใช้เวลา 5 – 10 นาที ต่อ 1 ตัวอย่าง

Rapid Test หรือ Rapid Antigen Test คืออะไร

Antigen Test Kit หรือ Rapid Antigen Test คือ ชุดทดสอบโควิด 19 ที่รวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งานในการตรวจทาเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกัน COVID-19 โดยระยะเวลาในการรู้ผลอยู่ที่ประมาณ 15-30 นาที ข้อแนะนำจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า Antigen Test Kit เหมาะกับผู้ที่สงสัยติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ (กรณีมีอาการแล้วแนะนำให้ตรวจแบบ Real-time PCR)

และหากทำการตรวจหลังได้รับเชื้อมาแล้วประมาณ 5-14 วัน จะให้ผลที่มีความแม่นยำ ทั้งนี้ Antigen Test Kit ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางลดความแออัดของจุดตรวจในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และ ใช้เพื่อการคัดกรองเบื้องตันเท่านั้น และควรได้รับการตรวจแบ RT-PCR ยังสถานพยาบาลเพื่อเป็นการยืนยันผลอีกครั้ง

ทั้งนี้การตรวจแบบ Antigen Test Kit เมื่อตรวจแล้วได้ผลเป็นลบ ก็ไม่ได้แปลว่า “ไม่ติดเชื้อ” เพราะเชื้ออาจจะยังมีน้อย หรือ ตรวจไม่เจอด้วยการตรวจวิธีนี้ ส่วนคนที่ตรวจแล้วเจอเชื้อ ต้องถูกคอนดเฟิร์มด้วยการตรวจแบบ RT-PCR ที่เป็นมาตรฐานอีกครั้งหนึ่ง เป็นการยืนยันเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย Biocredit Covid-19 Antigen Home Test Nasal และ Covid-19 AG Papigen Version Professional Use อย่างเป็นทางการ

 

 

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด
143 สวนสยาม ซอย 7 ถนนสวนสยาม
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 02-919-6600
Fax : 02-919-6633
E-mail : info@cctv.co.th
cctv.co.th