เรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนา ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ในหัวข้อ Introducing Allied Telesis NetDotCould

Share

 287 total views

Allied Telesis Webinar: รู้จักกับ Allied Telesis Net.Cloud

ภายใน Webinar นี้ ท่านจะได้รู้จักกับ Net.Cloud บริการใหม่ล่าสุดจาก Allied Telesis ซึ่งเป็นการผสานรวมเทคโนโลยี Cloud และ Network Automation ที่มีอยู่บนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง และอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยของ Allied Telesis ซึ่งช่วยให้การดูแลระบบเครือข่ายขององค์กรมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรในเวลาเดียวกัน ทำให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย
– แนวโน้มทางด้าน IT ในการทำ Digital Transformation
– แนะนำภาพรวมผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ Allied Telesis
– รู้จัก Net.Cloud โซลูชัน Network Management ใหม่ล่าสุด
– Use Cases การใช้งานที่น่าสนใจและประโยชน์ที่องค์กรได้รับ

Sep 22, 2021 02:00 PM in Bangkok

บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
350 ซอย 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม 10310
โทรศัพท์:0-2559-2969
โทรสาร:0-2559-2965
อีเมล:info@royaltec.com
www.royaltec.com