ระบบการจัดการ Autonomous Management (AMF)

Share

 9,624 total views

ในปัจจุบัน ระบบเครือข่ายพื้นฐานขององค์กรธุรกิจ (Network Infrastructure) นั้นเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ขององค์กร เนื่องจากได้ถูกใช้เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชั่นทางธุรกิจหลากหลาย เนื่องด้วยแอปพลิเคชั่นที่ใช้ในการตอบสนองทางธุรกิจมีมากขึ้นทุกวัน ทำให้การดูแลระบบเครือข่ายทำได้ยากและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น วันนี้จึงขอยกการพยากรณ์ของ Gartner เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของระบบเครือข่ายเพื่อรองรับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดการวิวัฒนาการในอนาคต

Gartner พยากรณ์ว่าอุปกรณ์พกพา (Mobile device) จะเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มจำนวนมากขึ้น จำนวนพนักงานที่นำอุปกรณ์พกพาส่วนตัวไปทำงาน (Mobile workforce) จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว การพยากรณ์ของ Gartner ข้อนี้ชี้ให้เห็นว่า จากนี้ไป เมื่ออุปกรณ์พกพามีความสามารถมากขึ้น ประชากรโลกก็จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทำธุรกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ถึงขั้นที่คนเราจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานทุกชนิดได้แบบทุกที่และทุกเวลา  ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการติดต่อกัน การทำงาน และการประกอบกิจกรรมอื่นๆ การเปลี่ยนพฤติกรรมของคนจะกดดันภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาครัฐ ให้ทบทวนยุทธศาสตร์ด้านบริการใหม่เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน

Gartner พยากรณ์ว่าคนเราจะใช้คลาวด์ส่วนบุคคล (Personal Cloud) มากขึ้น มีทั้งคลาวด์ส่วนบุคคลชนิดบริการจากภายนอก เช่น Dropbox, Box, iCloud, Google Drive, SkyDrive ฯลฯ และชนิดที่ใช้อุปกรณ์ (Appliances) ของตนเอง ในยุคของ Personal Cloud เราเลิกพึ่งพิงอุปกรณ์ แต่กลายมาพึ่งพิงบริการคลาวด์ส่วนบุคคลแทน ที่สำคัญข้อมูลที่เก็บไว้ใน Personal Cloud สามารถเรียกกลับใช้ได้ด้วยเครื่องตัวไหนก็ได้ ไม่ยึดติดกับตัวอุปกรณ์ตัวเดิมอีกต่อไป ทำให้คนเราเริ่มเป็นอิสระจากอุปกรณ์ เราจะทำงานเมื่อไร ที่ไหน ด้วยอุปกรณ์ตัวไหน ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้อย่างสะดวก

คำว่า “Internet of Things” ที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน ให้เป็น “Internet of Everything” โดยความหมายเดิม คือ “Things” นั้นครอบคลุมสินทรัพย์ทางกายภาพ อุปกรณ์ Sensors และ RFID เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Things เหล่านี้สื่อสารข้อมูลกับโลกภายนอกผ่านอินเทอร์เน็ตได้  และ Gartner บอกว่าถึงแม้ธุรกิจและองค์กรส่วนใหญ่จะเริ่มตระหนักถึงความสามารถของอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น แต่องค์กรทั่วไป แม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเองก็ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาทำความเข้าใจถึงแนวโน้มที่กล่าว และยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการตามแนวคิดของ Internet of Everything ได้ทันที การพยากรณ์ดังกล่าวจึงทำให้เห็นแนวโน้มเทคโนโลยี ทำให้เรามีความมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน การพยากรณ์จะผิดหรือถูก จะเกิดช้าหรือเร็วนั้นไม่สำคัญ ที่่สำคัญคือทำให้เราตระหนักว่าอะไรน่าจะเกิดขึ้น ทำให้เรามีกรอบในการพัฒนาและเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทำให้เราพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าดีกว่าคนอื่น

ดังนั้นเราจึงจะต้องให้ความสำคัญคือการดูแลรักษาระบบให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลา และมี downtime น้อยที่สุด ซึ่งทำให้เกิดขึ้นจริงได้ยาก และยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบเครือข่ายที่สูงอีกด้วย แต่ด้วยโซลูชั่น AMF จาก Allied Telesis ช่วยให้ผู้ดูแลรักษาระบบสามารถจัดการกับเครือข่ายทั้งระบบจากส่วนกลางได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลด downtime ของระบบเครือข่ายอย่างได้ผล

Autonomous Management (AMF) นั้นเป็นเทคโนโลยี ที่คิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท Allied Telesis เพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวไป อย่างชาญฉลาดและใช้ทรัพยากรรวมถึงเวลาให้น้อยที่สุด โดยมีความสามารถที่พิเศษดังต่อไปนี้

Centralization Management

Unified command-line

AMF Solution: เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการเพิ่มค่า Configuration สามารถจัดทำได้จากส่วนกลางคือ AMF Master และส่งคำสั่งที่สร้างไว้ จะกระจายไปยังอุปกรณ์ปลายทางที่กำหนดไว้โดยใช้เวลาไม่ถึง 30 นาทีกับจำนวนอุปกรณ์ 100 ตัว

Unified Security

AMF Solution: การปิดช่องโหว่ สามารถกระจายไปยังทุกอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดย AMF Master สั่งการไปยังทุกๆอุปกรณ์ให้ Update ค่า Configuration ที่ใช้ในการป้องกันการโจมตี

Configuration backup and recovery

AMF Auto-Backup

AMF Solution: ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งตารางเวลาในการ backup ทั้งค่า Configuration และ Firmware โดยสามารถเก็บเป็นหลายๆ Version ได้โดยพร้อมใช้งานทันทีเมื่ออุปกรณ์มีปัญหา

AMF Auto-Recovery

AMF Solution: ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีหลังจากเปลี่ยนอุปกรณ์เข้าไปแทนอุปกรณ์เดิมที่เสียหาย โดย AMF Master จะเป็นผู้จัดการตั้งค่า IP address และ Configuration ต่างๆ จนพร้อมใช้งานให้โดยอัตโนมัติอย่างแท้จริง

AMF Auto-Provisioning

AMF Solution: ผู้ดูแลระบบเพียงแค่ติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ที่ยังไม่มีค่า Configuration ใดๆ แม้แต่ IP Address เข้าไปในระบบ AMF Master จะค้นหาและเพิ่มเติมอุปกรณ์นั้น เข้าในระบบโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น ผู้ดูแลระบบสามารถส่งค่า Configuration ไปยัง อุปกรณ์ปลายทางได้อย่างง่ายดาย

Rolling firmware upgrade

AMF Auto-Upgrade

AMF Solution: AMF Master นั้นจะทำการ Upgrade ด้วยวิธีอันชาญฉลาด คือ นอกจากสามารถตั้งเวลา upgrade เป็นช่วงเวลาได้แล้ว ยังสามารถเรียงลำดับการ upgrade เพื่อให้เกิด Downtime น้อยที่สุด กล่าวคือจะทำการ upgrade จนอุปกรณ์ตัวแรกเสร็จสิ้น ก็จะสั่ง upgrade อุปกรณ์ตัวต่อไปโดยอัตโนมัติประหยัดกำลังคน และเวลาได้เป็นอย่างมาก

บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
350 ซอย 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม 10310
โทรศัพท์:0-2559-2969
โทรสาร:0-2559-2965
อีเมล:info@royaltec.com

www.royaltec.com

http://royaltec.com/pc_36823_178663_Allied-Telesis.htm