Disinfection with the Power of Light ยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค-ด้วยพลังแห่งแสง

Share

 2,420 total views

ฆ่าเชื้อได้ปลอดภัยด้วยนวัตกรรม UV-C รูปแบบใหม่จาก PHILIPS

แม้จะยังตอบไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะสิ้นสุดลงเมื่อไร หรืออนาคตหลังโรคร้ายผ่านพ้นไปแล้วจะเป็นแบบไหน แต่มนุษย์ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต่อสถานการณ์เช่นนี้ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับโควิด-19

เนื่องจากเชื้อไวรัสนั้นแพร่กระจายผ่านการสัมผัสร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและ สามารถซ่อนตัวอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้นานกว่าสองสัปดาห์ก่อนแสดงอาการ ทำให้การใช้รังสีฉายเพื่อกำจัดเชื้อโรค (Ultraviolet Germicidal Irradiation หรือ UVGI) ได้รับความนิยมขึ้นอย่างรวดเร็ว รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นต่ำกว่าที่ตามองเห็นซึ่งแผ่จากดวงอาทิตย์มายังโลก ประกอบไปด้วยคลื่น UV-A UV-B และ UV-C โดยปกติแล้วคลื่นทั้ง 3 ชนิดนั้นล้วนเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างรุนแรง โดยเฉพาะ UV-C ที่แม้จะไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศที่มีโอโซนเข้ามายังโลกได้ แต่ก็มีพลังงานในการทำลายสิ่งมีชีวิตมากที่สุด โดยเฉพาะเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย จึงนิยมนำมาประยุกต์ใช้สำหรับฆ่าเชื้อภายในโรงพยาบาล เครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์ทำความสะอาดรถโดยสารสาธารณะ รวมไปถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อส่วนบุคคล เช่น กล่องอบฆ่าเชื้อโทรศัพท์มือถือ หรือ กระบอกน้ำที่มีหลอดยูวีสำหรับฆ่าเชื้อภายในตัว

จากงานวิจัยของบริษัท Philips ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี LED จากเนเธอร์แลนด์ ยืนยันว่า ในสภาวะที่ทดสอบ UV-C แบบหลอด LED สามารถกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) หรือ COVID-19 ได้ถึง 99.9% ซึ่ง UVC ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 200-280 นาโนเมตร ที่นิยมนำมาใช้งานทั่วไปในปัจจุบันนั้น แม้จะกำจัดเชื้อโรคได้จริง แต่ยังมีข้อจํากัดในการใช้งานที่เป็นอันตรายหากมีการสัมผัสกับแสงโดยตรง โดยเฉพาะดวงตาและผิวหนัง ทำให้ยังต้องใช้งานภายในระบบปิดเท่านั้น

ในอนาคตเราจึงอาจได้เห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อที่ปลอดภัยต่อมนุษย์เหล่านี้ร่วมกับการออกแบบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งในและนอกอาคารเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ เช่น การใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดตามพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร การฆ่าเชื้อในห้องน้ำแบบอัตโนมัติ หรือการฆ่าเชื้อในบริเวณที่ผู้คนพลุกพล่าน รวมไปถึงอุปกรณ์ฆ่าเชื้อแบบพกพาที่ใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นอ่านจบแล้ว ก็ควรศึกษารายละเอียดให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C มาใช้กัน เพื่อความสะอาดที่ปลอดภัยและสบายใจของผู้ใช้เอง

หลอด UVC ปราบ COVID-19 ได้ แต่ทำไมถึงอันตรายต่อมนุษย์

ยูวีซี (UVC) เป็นรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้นและมีพลังงานมากที่สุด มีความยาวคลื่นระหว่าง 200-300 นาโนเมตร สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ทั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ รวมถึงสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ก่อโรคโควิด-19 (COVID-19) ได้ โดยยูวีซีทำให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เกิดการเสียสภาพของโครงสร้างทางพันธุกรรม จึงยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ โดยประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคที่ดีที่สุด คือ ความยาวคลื่น 265 นาโนเมตร

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้นักวิทยาศาสตร์พัฒนาเป็นหลอดไฟที่สร้างแสงยูวีซี เรียกว่า หลอดรังสียูวีซี (UV-C-Lamp) เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิววัตถุต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงใช้ในการบำบัดน้ำเสียหรือการผลิตน้ำดื่ม อย่างไรก็ตาม ยูวีซีเป็นรังสีที่อันตราย หากสัมผัสโดยตรงจะทำให้ผิวหนังอักเสบและไหม้ และหากได้รับในระดับความเข้มสูง อาจทำให้เยื่อบุตาอักเสบ แสบตา น้ำตาไหล แพ้แสง ตาแดง ในระยะยาวอาจเกิดต้อลม ต้อกระจก จนสูญเสียความสามารถในการมองเห็นได้

นอกจากนี้ หากแสงยูวีซีไปสัมผัสกับโมเลกุลของออกซิเจน (O2) ในอากาศ จะเกิดก๊าซโอโซน (O3) ซึ่งเป็นก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจอีกด้วย ดังนั้น ในการใช้งานแสงยูวีซีกับวัตถุต่าง ๆ จะต้องอยู่ภายในภาชนะปิด หรือหากต้องการฆ่าเชื้อในห้อง ควรตั้งเวลาเปิดและปิดแสงโดยระมัดระวังไม่ให้มีคนเรือสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในห้องนั้น และไม่ควรจ้องมองที่หลอดไฟโดยตรง ขณะใช้งานควรสวมใส่แว่นตาป้องกันแสง และไม่ควรให้ผิวหนังถูกแสงจากหลอดรังสียูวีซีเป็นเวลานาน รวมถึงหลีกเลี่ยงการสูดดมก๊าซโอโซนที่เกิดขึ้น ในธรรมชาติจะไม่พบรังสียูวีซี เนื่องจากรังสีชนิดนี้ไม่สามารถผ่านชั้นโอโซนมายังผิวโลกได้ การใช้รังสีชนิดนี้เพื่อทำลายเชื้อจึงต้องใช้แหล่งกำเนิดรังสี ได้แก่ UVC-LEDs หลอดปรอท เป็นต้น

“ทางบริษัท ซีซีทีวี(ประเทศไทย)จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์หลอดไฟ UV-C เต็มรูปแบบซึ่งสามารถใช้ได้กับการใช้งานและระบบต่าง ๆ เช่น ระบบอากาศเหนือศีรษะที่ยับยั้งเชื้อโรคในอากาศขณะที่ไหลผ่าน ระบบ UV-C ในระบบเปิดเพื่อการยับยังเชื้อโรคในห้อง ซึ่งสามารถดำเนินการได้แบบข้ามคืน หรือในขณะที่ไม่ได้ใช้ห้อง และตู้อบ UV-C ที่ใช้สำหรับยับยั้งเชื้อโรคบนสิ่งของ หรือวัตถุต่าง ๆ

ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยปกป้องสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือแม้แต่ระบบขนส่งสาธารณะ”

 
ทีมงาน CCTVTHAILAND

เรามุ่งมั่นทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าของเรา โดยเรา คำนึงถึงวิสัยทัศน์ที่ว่า

“มุ่งมั่นในการพัฒนา นําพาสู่ผู้นําด้านเทคโนโลยี”

ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา การควบคุมความปลอดภัยให้ดีขึ้น การกําหนดค่าเริ่มต้นที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถของระบบติดต่อผู้ใช้ และให้คำแนะนําเพิ่มเติมเหมือนที่นำเสนอผ่านบทความนี้ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตของคุณมีความแข็งแกร่ง เพื่อรับคำแนะนําเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการทุกท่าน

บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด
143 สวนสยาม ซอย 7 ถนนสวนสยาม
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 02-919-6600
Fax : 02-919-6633
E-mail : info@cctv.co.th

cctv.co.th