INSPIRECOMM การสร้างทีมงานรุ่นใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

Share

 4,632 total views

งานด้านระบบรักษาความปลอดภัยถือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในด้านวิศวกรรมหลายอย่าง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้ดังกล่าวผ่านชิ้นงานด้านระบบรักษาความปลอดภัย ถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของคนที่ทำงานในด้านนี้ก็ว่าได้ เพราะคนที่จะสร้างระบบรักษาความปลอดภัยให้สามารถใช้งานได้จริง จะอาศัยใช้เพียงจิตนาการอย่างเดียวก็ไม่ได้ แต่ทุกอย่างจะต้องประกอบกันขึ้นบนพื้นฐานของความจริง เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของระบบรักษาความปลอดภัย นั้นมีความสำคัญมาก…

วันนี้ Security Systems Magazine ได้รับเกียรติจากทีมงานวิศวกรของ บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทชั้นนำด้าน Network Solutions ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน เพื่อบอกเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ในสายงานด้านช่างระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดไปจนถึงหลักคิดในการบริหารงาน และการสร้างทีมงานรุ่นใหม่ขึ้นมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรก็ว่าได้

บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

คุณสร้างรัฐ หัตถวงษ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

INSPIRECOMM ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านระบบ Network ในแวดวงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานด้านความปลอดภัยเอาไว้ในโครงการต่าง ๆ มากมาย

คุณสร้างรัฐ หัตถวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินสไปร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เปิดเผยว่า

“ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา เราจะทำงานที่เน้นในส่วนของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร หรือระบบเครือข่าย (Network) ซึ่งระบบสื่อสารนี้จะถูกนำไปใช้แทบทุก Platform โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะต้องมีการต่อเชื่อมระบบไม่ว่าจะเป็นสื่อสารผ่านสายสัญญาณ (Wired Network) เช่น สาย LAN, สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) หรือ ระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Network) ก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นธุรกิจหลักที่เรามีความชำนาญมาก”

“นอกจากการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารแล้ว เรายังครอบคลุมไปในสายงานอีกหลายๆ ภาคส่วน เช่น การไฟฟ้า, พลังงาน, โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งเราลูกค้าจะมีความต้องการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ถ้าต้องการด้านกล้องวงจรปิด เราก็พร้อมที่จะเข้าไปเติมเต็มความต้องการเหล่านี้ด้วย”

การให้บริการอย่างมืออาชีพ

สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับ INSPIRECOMM นั้น ลูกค้าบางส่วนมีความต้องการด้านระบบสื่อสาร หรือบางกรณีลูกค้าอาจจะมีทีมงานในด้านระบบสื่อสารอยู่แล้ว แต่มีความต้องการให้ เรา เข้าไปสนับสนุนในส่วนของของ Professional Service ซึ่งประกอบไปด้วยงาน Network Planning, Site Survey, Report, Project Management, Acceptance Test เช่น งานการติดตั้งกล้องวงจรปิดบนเครนไร้คนขับ ในท่าเรือ เป็นเครนที่ใช้ระบบควบคุมจากระยะไกล (Remote Control) ซึ่งไม่มีห้องควบคุมอยู่บนตัวเครน โดยงานลักษณะถือเป็นงานที่ยาก และมีรายละเอียดเยอะ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ชำนาญการ ซึ่งทีมงานของเรานั้น มีความพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนงานประเภทนี้

ทีมงานคุณภาพ

ความสำเร็จของการสร้างสรรค์เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงศักยภาพของทีมงานออกมาให้ได้มากที่สุด ภายใต้กรอบเกณฑ์ของงานที่วางเอาไว้ ซึ่งแน่นอนว่าทีมงานคุณภาพคือต้นทางของความสำเร็จในการทำงาน

แม้ว่าทีมงานของ INSPIRECOMM ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่ทว่าจุดแข็งอย่างหนึ่งของการสร้างทีมงานจากคนรุ่นใหม่ นั้นก็คือความสดใหม่ ความกระหายที่จะมีประสบการณ์ ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้อยู่เสมอ อีกทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานและมุ่งมั่น จึงมีความพร้อมที่จะทำงานต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จลุล่วง

คุณอดิศร อินทรัตน์ ซึ่งเป็น Senior Engineer และถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน เพื่อให้ทีมงานทุกคนสามารถที่จะทำงานรวมกันได้ตามบทบาทหน้าที่จนสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้

“ในการทำงานทุกอย่าง เราจะอ้างอิงตามหลักของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบ การติดตั้ง การวางระบบ เรียกได้ว่าในทุกกระบวนการ เราได้จะยึดถือตามมาตรฐานเป็นหลัก โดยสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าหากทำงานทุกอย่างตามมาตรฐานที่ถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มแรก ก็จะไม่เกิดปัญหาใด ๆ ตามมาในภายหลัง รวมถึงในส่วนของบุคลากร เราได้มีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำบอกสอน ถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับทีมงานรุ่นใหม่ ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมให้ทีมงานเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านวิศวกรรม” คุณอดิศร  กล่าว…

คุณอดิศร อินทรัตน์
Senior Engineer

มีมาตรฐานและอรรถประโยชน์

นโยบายสำคัญของ INSPIRECOMM ก็คือเมื่อรับปากว่าจะทำงานชิ้นใดแล้ว จะต้องทำออกมาให้ดีที่สุด ซึ่งการสร้างผลงานที่ดีได้จะต้องตั้งอยู่บนเหตุและผล เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทุกอย่างจะคลี่คลายได้ด้วยการคิดหาทางออกบนหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง โดยมีเจตนารมณ์เดียวกัน นั้นก็คือการสร้างผลงานให้ออกมาดีที่สุด และใช้งานได้จริง

ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มาใช้บริการจึงมีความมั่นใจได้ว่า ในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนั้น จะตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย ระเบียบบังคับ หรือมาตรฐานชี้วัดต่าง ๆ จะมีความถูกต้องชัดเจนและอธิบายได้ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก เพราะ INSPIRECOMM มีนโยบายว่า “ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ก็ถือเป็นมาตรฐานของการทำงานเช่นเดียวกัน”

ดังนั้น การทำงานของเราจึงไม่ใช่แค่การยึดอยู่กับหลักการทางวิศวกรรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับอรรถประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นหลักด้วย เนื่องจากสุดท้ายแล้ว วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของระบบรักษาความปลอดภัยก็คือการทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก ปลอดภัย สบายใจ อุ่นใจ นั้นเอง

"ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ
คือความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคน"

“ระบบรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะกล้องวงจรปิด ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสังคม ดังนั้น ความภูมิใจของผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้ก็คือการได้มีส่วนในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน”

– คุณวณัฐพงศ์ บุญประสาทสิทธิ์
R&D

“การเข้ามาทำงานด้านเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญ เพราะหน้าที่ของเราคือการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสร้างความปลอดภัย ให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน”

– คุณศิราชัย ใจศักดิ์
Technical Support Engineer

“ทุกครั้งที่งานจบ และได้เห็นว่าผลงานของเรามีความสมบูรณ์แบบ ใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น สิ่งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนี้ เราคิดอยู่เสมอว่าผลงานที่เราทำนั้นมันจะยังอยู่ที่นี่ การที่งานเราจบ…สิ่งที่เราจะทิ้งเอาไว้ จะต้องเป็นผลงานที่สร้างประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ที่นี้”

– คุณเศกสันต์  เอี่ยมสะอาด
Sales Engineer

“เราได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม อย่างกล้องวงจรปิด…เมื่อมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะมาขอดูภาพ ดังนั้น งานของเรานอกจากจะเป็นอาชีพแล้ว ยังถือเป็นการเกื้อหนุนให้สังคมมีความสงบสุข มีความปลอดภัย เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ทุกคนจะเข้ามาพึ่งพาในผลงานที่เราได้ทำเอาไว้”

– คุณรุจิโรจน์  แย้มบางยาง
Technical Support Engineer

Professional Service

จากเจตนารมณ์และพลังความมุ่งมั่นในการทำงาน จึงกล่าวได้ว่าทีมงานรุ่นใหม่เหล่านี้คือความภาคภูมิใจของ INSPIRECOMM ก็ว่าได้ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อได้ผนวกเข้ากับความสามารถและประสบการณ์ผู้บริหารองค์กร ตลอดจนหัวหน้าทีมรุ่นพี่ ด้วยเหตุนี้เราจึงตั้งใจและพยายามที่จะเป็นผู้นำในด้าน Professional Services Team ที่พร้อมจะสนับสนุนในทุก ๆ ความคาดหวังของลูกค้า

“เรามีประสบการณ์และความชำนาญ เรามีความพร้อมที่จะสนับสนุนในทุก ๆ กระบวนการ ตั้งแต่การเริ่มต้นสำรวจพื้น การออกแบบ ติดตั้งระบบ การทดสอบระบบ หรือกระทั่งการนำเสนอรายงานต่าง ๆ ซึ่งเรียกง่าย ๆ ว่าเราช่วยลูกค้าได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไปจนถึงการส่งมอบงานเลยทีเดียว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกรอบความต้องการของลูกค้าว่าอยากให้เราสนับสนุนในลักษณะใด แต่ที่สำคัญที่สุด นโยบายของเราคือ เราจะไม่เข้างานโดยตรง เราจะไม่ไปแย่งงานลูกค้า แต่บทบาทของเราคือการอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ” คุณสร้างรัฐ กล่าวทิ้งท้าย

Inspire Communications Co., Ltd.
169/85 Sai4 square, Phuttamonthon Sai 4 Rd.,
Krathum Lom, Sam Phran, Nakhon Pathom 73110
Tel : 02-4827437
Mobile : (061) 5152929, (084) 3883221
E-mail : sales@inspirecomm.co.th
support@inspirecomm.co.th
www.facebook.com/inspirecommunications
www.inspirecomm.co.th