ก.อุดมศึกษาฯร่วมมือพันธมิตร โชว์เครื่องกรองอากาศ ‘IonFresh’ ใจกลางเมือง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “Circular Living Campaign 2019” โดยทาง สวทช. ได้นำ ไอออนเฟรช (IonFresh) เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Air Purifier) ซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (สวทช.) โดยได้นำมาติดตั้งบริเวณใต้ต้นคริสต์มาส Magical Christmas Tree ซึ่งเครื่อง IonFresh นี้จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีอัตราการกรองอยู่ที่อากาศ 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อใช้กรองอากาศให้กับประชาชนทั่วไปเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ลานสยามดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง 11 มกราคม 2563

            การสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาส Magical Christmas Tree ทาง สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีพีทีจีซี และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คิดค้นประดิษฐ์ผลงานต้นคริสต์มาสในแนวรักษ์โลกซึ่งในปีนี้นำเสนอภายใต้แนวคิด “Clean Air Eco Christmas Tree” ออกแบบเป็นรูปกังหันใบพัดสีขาวทำจากวัสดุเป็นแผ่นกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพทำจากอ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลังจำนวน 1,000 ใบ ขนาด 70 × 50 เซนติเมตร สำหรับปีนี้บริเวณใต้ต้นคริสต์มาส (Magical Christmas Tree) ได้เพิ่มความพิเศษมากกว่าทุกปี คือ การติดตั้งเครื่องกรองอากาศ ‘IonFresh’ ซึ่งเป็นเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) สำหรับใช้งานภายนอกอาคารจำนวน 4 เครื่อง วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center –NSD) สวทช.

            ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ NSD สวทช. เปิดเผยว่า ทางทีมวิจัย สวทช. มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีการถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนให้สามารถใช้งานได้จริงและแก้ไขปัญหาของประเทศได้ สำหรับเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต IonFresh เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการกรองฝุ่นละอองขนาดอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยหลักการทำงานของเครื่อง IonFresh นั้นอาศัยการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต IonFresh ซึ่งจะสร้างประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละออง จากนั้นอนุภาคของฝุ่นละอองจะถูกดูดเข้าไปติดที่แผ่นโลหะซึ่งมีประจุลบภายในเครื่อง อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศที่สะอาด อย่างไรก็ดีเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องกรองอากาศระบบไฟฟ้าสถิต ทีมวิจัย NSD ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่กึ่งปิดกึ่งเปิด โดยเฉพาะในพื้นที่เซฟโซนสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้พักทำงานในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุอัคคีภัยต่าง ๆ เช่น พื้นที่ไฟป่า ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงพื้นที่โถงขนาดใหญ่สำหรับผู้ประสบภัยชั่วคราว เป็นต้น

            “จุดเด่นของเครื่อง IonFresh คือ สามารถกรอง ‘ฝุ่น PM 2.5’ และเมื่อฝุ่นละอองเกาะเต็มแผ่นโลหะสามารถถอดไปล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ที่สำคัญการกรองฝุ่นแบบระบบไฟฟ้าสถิต ออกแบบแผงกรองฝุ่นให้ลมผ่านง่าย ไม่ลดแรงลมในการดูดกรองฝุ่นละออง ทำให้พัดลมดูดฝุ่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า สำหรับต้นแบบเครื่อง IonFresh ที่นำมาติดตั้งใน Clean Air Eco Christmas Tree ครั้งนี้ เป็นแบบใช้งานภายนอกอาคาร มีจำนวน 4 เครื่อง มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์รวม 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ราว 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อ 1 เครื่อง) เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภายนอกหรือพื้นที่ควบคุม”

            สำหรับอนาคตนอกจากทีมวิจัย NSD สวทช. จะพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ รวมทั้งยังมองไปถึงการกำจัดฝุ่นในจุดแหล่งกำเนิดทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีป้องกันฝุ่นละอองออกสู่สาธารณะเนื่องจากเทคโนโลยีต่างประเทศยังมีราคาแพงอยู่มาก แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่อง IonFresh สามารถพัฒนาและผลิตได้แล้วในประเทศโดยนักวิจัยไทยในราคาที่ถูกกว่าต่างประเทศหลายเท่า