e09f94f32348c89e596f99c9a8fe822b_L

อบจ.พิษณุโลกอุดหนุนงบติดตั้งกล้อง CCTV ระยะที่ 2 ให้ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบให้ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัดซื้อกล้อง CCTV กว่า 18 ล้านบาท เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะที่ 2

            วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางเวียงมาศ ธีระแนว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำโครงการและมอบเงินอุดหนุนโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมอำนวยการจราจรด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระยะที่ 2 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย พ.ต.อ.โยธิน ยากองโค ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก และ พ.ต.ท.หญิง สุเมธตา ทับอินทร์ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยาน

            ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการตามแผนงานการรักษาความสงบภายในให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมอำนวยการจราจรด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระยะที่ 2 จำนวน 18,700,000 บาท เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV นำไปติดตั้งตามหมู่บ้าน/ชุมชน และจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ ถนนสายสำคัญต่างๆ และบริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมทั้งสิ้น 20 จุด 80 ตัว เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและป้องกันยาเสพติดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ในการเฝ้าระวังการกระทำผิด ตรวจจับการกระทำผิด และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรบุคคลที่มีผลงานในการให้ความร่วมมือและสนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกด้วย

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา:

https://www.phitsanulokhotnews.com/2019/08/05/133226

http://www.stationtoday.com/10477

Phitsanulok PAO

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ถนนพิษณุโลก-วังทอง ตำบลสมอแข
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์. 0 5598 7718-20

http://www.ppao.go.th